KA220-SCH - Cooperation partnerships in school  education  

2021-1-RO01-KA220-SCH-000023611

DigiSchools

(01-11-2021 / 01-11-2023)

 

Projemiz Romanya koordinatörlüğünde Türkiye’den Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi  ve Isparta Gazi Sosyal Bilimler Lisesi, Portekizden Agrupamento deEscolas de Fornos de Algodres lisesi , Litvanyadan  Joniskio "Ausros" gimnazija lisesinden oluşmaktadır. Projemizin temel amacı öğretmenlerin, öğrencilerin dijital yeterliliklerini geliştirerek  hem uzaktan eğitimde hem de hibrit eğitim süreçlerinde karşılaştıkları sorunların üstesinden gelebilmelerini sağlamak ve  bu benzeri durumlara hazır hale gelmesini sağlamaktır.

 

Proje ayrıca katılımcıların Avrupa birliği farkındalığını arttıracaktır. Kültürel faaliyetler ise katılımcılarda dil ve kültürel farkındalığın artmasını sağlayacaktır. Ayrıca katılımcı okulların dijital konusunda yeterliliklerini arttıracak ve pandemi gibi beklenmedik durumlara hazır olacaklardır.

 

Projemizde 2 si fiziksel hareketlilik ve 1 tanesi de online olmak üzere 3 tane proje yönetimi toplantısı olacaktır. Bunun yanı sıra 4 tane LTT (öğrenme, öğretme ve eğitim) toplantıları olacaktır. Proje sonunda da bir tane yaygınlaştırma toplantısı yapılacaktır.

 

Proje sonucunda, mobil uygulama ve bu web sayfası olmak üzere 2 tane proje çıktısı oluşturulacaktır.